تازه‌ ترین گروه‌ ها

تازه‌ ترین یادداشت‌ ها

 • نمره واقعی سوالات تستی در آموزش وپرورش نباید استفاده کرد اما در کنکور اشکال ندارد. نمره واقعی تست=(تعداد پاسخ صحیح)-(تعداد پاسخ غلط/(تعدادگزینه ها-1)) مثال:در یک آزمون تستی چهار گزینه ای دانش آموز از 20 سوال به 13 سوال پاسخ صحیح و به 6 سوال پاسخ غلط داده است نمره واقعی دانش آموز را حساب کنید. ...
 • سوالات بسته پاسخ عبارت است:1)صحیح وغلط  2)بله وخیر  3)اصلاحی  4)خوشه ای  5)جور کردنی 1)صحیح وغلط:باید اطمینان داشت که سوال اهداف مهم را در بر بگیرد.از به کاربردن کلمات همه،هرگزکه معمولا غلط را نشان می دهد یاکلمات گاهی وبرخی که کاملا غلط بودن را نشان می دهد خودداری کرد.نباید بر س...
 • 6 در ۲۲:۳۹
  ارسالی از: معصومه شریفی
  سوالات باز پاسخ به دو دسته:1)تشریحی(انشایی)  2)کوتاه پاسخی(سوالی-کامل کردنی-تدائی)تقسیم می شود. سوالات تشریحی زمان و مقدار محدودیت ندارد. کوتاه پاسخ(سوالی) آخر آن علامت؟ دارد.سوالی که آخر آن کلمه چیست غلط است.صورت سوال را طوری بنویسیم که به پاسخ مشخصی نیاز داشته باشد.سوال را بدون نقل مستقیم ک...
 • انواع سوالات باز پاسخ(تشریحی)و بسته پاسخ(تستی)می توان استفاده کرد.سوالی مناسب است که درآن هم سوال بازپاسخ وهم سوال بسته پاسخ استفاده شده است.سوالات بازپاسخ برای دانش آموزان خلاق مناسب است و سوالات بسته پاسخ برای دانش آموزان ریز بین مناسب است وبه دلیل تفاوت های فردی دانش آموزان بهتر است از هر دو مدل ...

تازه‌ ترین آلبوم‌ ها

تازه‌ ترین فیلم‌ ها

اطلاعيه ها و اخبار

 • قابل توجه همكاران
  ارسالی از ادمين معلمان ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲

  همكاران محترم به موارد مهم زير توجه نماييد :


  1- از سرگروه ها و اعضاي مناطق دعوت به عمل آيد


  2- موضوعات ثبت شده در شبكه مي بايستي در راستاي ماموريت گروه تكنولو‍ژي و گروه هاي آموزرشي بوده و جهت توانمندسازي حرفه اي معلمان و دبيران باشد لذا از ثبت موضوعات متفرقه در اين فضاي تخصصي پرهيز شود


  3- موضوعات زير مورد تاكيد قرار گيرد :
  * اصول طراحي سوال 

  *روش هاي تدريس 

  *فنون كلاس داري  

  * فنون ارتباط موثر   

  *موضوعات كتاب درسي  

  *تمرين هاي مكمل

  *سوالات نمونه و مفهومي استاندارد  *طراحي آموزشي   

  *تكنولوژي آموزشي  

  * روانشناسي تدريس

 • نحوه عضويت در شبكه
  ارسالی از nafise mousavi ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲